Yüksek yoğunluklu polietilen wax yaklaşık 115-125 C erime noktasına sahip waxtır. Slip ajan, kalıp ayırıcı, dispersant olarak kullanılmaktadır. Flake ve toz formundadır.