Sn (Kalay) Stabilizatör: Yumuşak ve sert PVC proseslerinde özellikle şeffaf uygulamalarda kullanılan etkili bir ısı stabilizatörüdür. Oktil ve metil olmak üzere iki tipi vardır. UNISTAB TM koduyla satılmaktadır. Ürün sıvı formdadır.

Uygulama alanları: Medikal ürünler, ambalaj, film, levha, membran, hortum, PVC granül.